Soos impressies

Sinds september 2007 wordt een kort dagboek bijgehouden van de maandelijkse Graaf Floris-V avond.

Soosimpressie van 25 november 2014
Janneke Eigeman Janneke Eigeman,

De afgelopen sociëteitsavonden waren altijd erg gezellig maar veel meer was er niet over te melden. Afgelopen dinsdag, 25 november was dat anders. Natuurlijk was het weer ouderwets gezellig maar ook erg interessant. We hadden Janne Eigeman, belast met Public Relations binnen de Koninklijke Jagers Vereniging, uitgenodigd om iets te komen vertellen over haar functie en wat wij, als jagers, kunnen doen om het denken over de jacht positief te beïnvloeden. Het werd een hele goede presentatie die bijna ademloos werd aangehoord door de ± 60 aanwezige leden. Eerst de introductie van Janneke, wie is zij en wat drijft haar. Janneke is Hoofd Communicatie binnen de KJV. Hiervoor was zij werkzaam bij Grontmij, een beursgenoteerde onderneming, waar zij het gevoel kreeg zich niet helemaal te kunnen ontplooien. Ze zocht een baan met veel afwisseling en die heeft zij o.a. gevonden bij de KJV. Welnu, afwisselend is het en dan meestal om te reageren op allerlei gebeurtenissen die de jacht in Nederland minder positief onder de aandacht brengen. O.a. het voorval met de drie zwijnen die, gered door de brandweer, voor het oog van een camera werden gedood. De media springen daar ongenuanceerd op in en aan Janneke dan de moeilijke taak om, na feitenonderzoek, de juiste toedracht te verwoorden. Niet makkelijk maar wel een uitdaging. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat de vele positieve publicaties van de afgelopen tijd: koks in Nederland die waarschuwen voor het verdwijnen van Nederlands wild op de menukaarten, televisie programma’s waar wordt getoond wat jagen inhoud en kranten/tijdschriften waar jagers hun verhaal kunnen doen, bijdragen aan een verschuiving in het denken over jacht. De acceptatie is toegenomen, de echte anti’s worden minder maar de grote “middengroep”, weet niet/ geen mening, is nog steeds erg groot. Dat is de groep waar wij als jagers ons op moeten richten. Vertel wat we doen, wat we schieten wordt gegeten en verstop je niet. Lange tijd was het motto van de, toen nog, KNJV, niet te veel naar buiten treden. Dat is veranderd in, vertel het eerlijke verhaal, waarom jacht/beheer en leg de accenten op de culinaire zaken, nogmaals, wat we schieten wordt gegeten. Ik kan het niet zo verwoorden als Janneke maar haar presentatie heeft op alle aanwezigen wel een hele positieve indruk achter gelaten. Ze is zo gegrepen door dit onderwerp dat ze zelf een poging gaat doen het jachtdiploma te verkrijgen. Dit, omdat zij ook van mening is dat je pas echt een ambassadrice kunt zijn als je er zo veel mogelijk van af weet, niet alleen in theorie maar ook uit de praktijk. We wensen haar veel succes en hopen dat ze nog lang de belangen van de jagers zal behartigen.

 

Soosimpressie van 25 februari 2014.
Op deze soosavond is met gepaste stilte afscheid genomen van onze erevoorzitter Hans Sickmann. Hans, die jarenlang voorzitter is geweest en na zijn aftreden een zeer trouw soos lid werd is, toch nog onverwacht, op 17 februari overleden.
De uitvaartdienst op vrijdag 21 februari is door velen bezocht en ook de condoleance, gehouden in hoeve Voorzorg, werd druk bezocht. Een dergelijk grote opkomst is een grote steun voor zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en overige familie. We zullen Hans blijven herinneren als een vrolijke, charmante man.

Bram Vermeulen heeft ooit een tekst geschreven die hier van toepassing is:

En als ik doodga,
huil maar niet
Ik ben niet echt dood
Moet je weten
't Is maar een lichaam
Dat ik achterliet
Dood ben ik pas
Als jij me bent vergeten

En als ik doodga,
treur maar niet
Ik ben niet echt weg
Moet je weten
Het is de heimwee
Die ik achterliet
Dood ben ik pas
Als jij die bent vergeten

En als ik doodga, huil maar niet
Ik ben niet echt dood
Moet je weten
't Is het verlangen
Dat ik achterliet
Dood ben ik pas
Als jij dat bent vergeten

Dood ben ik pas
Als jij mij bent vergeten....

We zullen Hans niet vergeten.

En dan het oudste cliché, het leven gaat verder. Zo ook de soosavond, die werd opgeluisterd met een verloting van een aantal lokduiven, sleutelhangers en een bij opbod verkochte paraplu met camouflagenet, incl. stokken en haringen. Alles ter beschikking gesteld door KAROE. Dank hiervoor. Anders dan we gewend zijn, werd de avond op tijd beëindigd en konden de mensen achter de bar op tijd opruimen en naar huis gaan.


Soosimpressie van 28 januari 2014.
Met ongeveer 35 à 40 leden was het gezellig, de eerste sociëteitsavond van dit jaar. Na de geslaagde nieuwjaarsreceptie de tweede keer dat we elkaar konden ontmoeten in de gezellige sociëteitsruimte. Na de koffie kwamen al gauw de drankjes en de hapjes langs en er werd gezellig gepraat, ervaringen uitgewisseld en wat dies meer zij. De voorzitter heette iedereen welkom en gaf een update over de stand van zaken. Gevraagd werd om, naar aanleiding van de enquête, het roken zoveel mogelijk in de grote ruime schuur naast de sociëteitsruimte te doen. Het lukte nog niet voor de volle 100% maar het begin is er. Er werden activiteiten aangekondigd, zoals de kleiduivenwedstrijd om de Coupe Graaf Floris V en andere zaken. De jongere leden van de sociëteit zullen worden ingeschakeld bij het organiseren van verschillende zaken. Zij moeten uiteindelijk het stokje overnemen van de wat oudere garde om de toekomst van Graaf Floris V te waarborgen. Een trouw en graag gezien lid werd gemist, met Hans Sickmann gaat het helaas niet zo goed. Onze erevoorzitter Hans is uitbehandeld. Hij zal binnenkort naar de zorgafdeling van het Slotervaart worden overgebracht en dan is het afwachten. Hij heeft goede en wat mindere dagen. Een kaartje wordt echter altijd op prijs gesteld. Later op de avond bracht Tjerk nog wat introducees mee. Margriet, dochter van onze gastheer, Ima, Ingrid en Bart. Woensdagochtend na de soosavond zouden Tjerk, Bart en Ima op de ganzen gaan. Het aardige is dat Ima en Ingrid een business runnen: “Wild Things Hunting & Cooking”. De ene dame jaagt en de andere dame is kok. Zo promoten ze het genieten van wild en laten de leken ervaren dat door de jacht verkregen vlees veel beter smaakt dan de lapjes uit de supermarkt. Er was meteen een klik met Donald, schrijver van de bekende boekjes met recepten en overige wetenswaardigheden over varken en gans. Kortom, het was een gezellig samenzijn.

 

Soosimpressie 26 november 2013.
Redelijk bezocht deze laatste sociëteits-avond van 2013. Twee introducees werden welkom geheten, Dhr. Hairie H. en Dhr. Mark G. Mark, net geslaagd voor het jachtexamen, kwam net als Hairie de sfeer proeven in het jagerswereldje. Er werd gezellig gekletst, gedronken en gegeten. Een ouderwets avondje. Er is aangekondigd dat de nieuwjaarsreceptie, traditioneel in samenwerking met de WBE Haarlemmermeer e.o., gehouden zal worden op zaterdag 4 januari 2014 van 15:00 tot 17:30 uur. U wordt daar medio december nog apart voor uitgenodigd. Het is wat vroeg maar aangezien we elkaar, in het kader van de sociëteit, niet meer ontmoeten, fijne feestdagen en tot 4 januari 2014.

29 oktober 2013.
Gezellig druk was het deze avond. Leden, lang niet gezien soms, waren kennelijk afgekomen op het thema van deze avond, DE GANS. Na het welkomstwoord van de voorzitter werd aan Reinier een flesje whisky aangeboden als blijk van waardering voor het beschikbaar stellen van deze prachtige locatie. Daarna kreeg Donald Buijtendorp de microfoon voor zijn presentatie over de gans. Eerst even terug in de tijd, in 1999 werd de jacht op de gans verboden. Dit tegen alle adviezen van de mensen die er echt verstand van hebben in. We weten inmiddels dat het helemaal verkeerd is gegaan. De stand is veel te hoog en die moet terug naar het niveau van 2005. En dat zijn er dan maar 100.000 (overzomerend wel te verstaan. Die beesten die hier dus altijd zijn) En waarom? Voor de overlast, de schade? Alleen vanwege de hoge kosten aan schade en opvang die de provincies moeten vergoeden. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor de fauna. De schade- en opvang kosten werden de afgelopen jaren alleen maar hoger, vorig jaar tegen de 30 miljoen. De provincies hebben besloten dat het schadebedrag terug moet naar 12,5 mln. (niveau 2005) en daarop zijn dus de aantallen vastgesteld die uit de populaties moeten worden genomen, zeg maar gedood. In vijf jaar tijd zal de ganzenstand in ons land teruggebracht moeten zijn naar dat niveau van 2005. Om dat te bereiken is een afschot van 250.000 tot 300.000 exemplaren per jaar noodzakelijk. Jagers en terreinbeheerders moeten deze klus klaren. Jagers zijn de enigen die een geweer mogen hanteren. Maar het volgende probleem dient zich al weer aan. Waar moeten we met de ganzen naartoe. Poeliers of wildhandelaren willen ze (nog) niet, restaurants hebben het niet meer op de kaart, kortom, er verdwijnt kostelijk vlees in de afvalverwerking in plaats van in de voedselketen. En de provincie? Die leunt achterover en faciliteert niet of onvoldoende. Eeuwig zonde van dit kostelijke vlees. Ganzen gooi je natuurlijk niet weg. Goed voedsel gooi je niet weg. De gans is eerlijk, wild en duurzaam. De gans is heerlijk op het bord. Lekkernijen, lunchgerechten, tussendoortjes, slow food snacks en nog veel meer. Er gloort hoop, want er wordt gewerkt aan het herstel van de keten, van bron tot en met de consument. Het ganzenkookboek van Donald Buijtendorp en Ed van de Schootbrugge, Eerlijk, wild en duurzaam de gans opeten, geeft niet alleen veel informatie over ganzen, maar presenteert ook heerlijke en eenvoudige recepten van ganzenvlees. Je kunt zo veel doen met gans en niet alleen de borsten maar zeker ook de poten die, mits goed klaargemaakt, soms nog lekkerder zijn. Door vakmanschap kun je ”oude” ganzen net zo goed laten smaken als jonge. Na deze presentatie konden we proeven van de bitterballen van gans, klaargemaakt door Jan-Tjerk. En lekker waren ze. De gerookte ganzenborst van John houden we nog te goed. Door de storm namelijk is het voor John niet mogelijk geweest om de rookoven aan de praat te krijgen. Door Reinier werd een jubileumboek, ‘Reeën, toekomst in Nederland’, uitgegeven ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Vereniging Het Reewild, beschikbaar gesteld voor de verloting. Ook Paul had een aantal bollen- en amaryllis pakketten beschikbaar gesteld. Als van ouds werd door Willem de verloting geregeld en de prijswinnaars bekendgemaakt.

 

24 september 2013
Met 33 leden en twee introducees was de soosavond redelijk bezocht. Na de koffie werd door de voorzitter enkele introducees voorgesteld aan de leden, Servaas Hilgers en Roelof Hemmen, beiden jager, kwamen de sfeer “snuiven”. Ook werd Tobias Boers welkom geheten als adspirant-lid. Tijdens zijn toespraakje werd alvast vooruit gekeken naar de sociëteit avond van oktober. Die avond komt te staan in het teken van de gans. Onze leden Jan Tjerk Schuurmans en John van Koppelle zullen actief zijn om de hapjes voor deze avond te verzorgen. Jan Tjerk gaat zorgen voor de bitterballen van gans en John gaat ganzenborst roken. Onze voorzitter zal contact zoeken met Donald Buitendorp, bekend van publicaties zoals Samenleven met wilde zwijnen; Eerlijk, wild en duurzaam. De gans opeten; Ook publicaties in opdracht van Vereniging het reewild, Nationaal Park Hoge Veluwe e.a.. Hopelijk kan Donald op de sociëteitsavond aanwezig zijn en zijn kennis omtrent het bereiden van gans met ons delen. Dit belooft dus een echte jacht avond te worden. KAROE jachtartikelen uit Aalsmeer had weer twee prijsjes voor de verloting beschikbaar gesteld die werden gewonnen door Henny van Iperen en Willeke Verhoef. Al met al weer een gezellige soos.

 

26 maart 2013
Het was een goed bezochte avond deze 26e maart. Dit ondanks dat het Nederlands elftal een WK kwalificatie wedstrijd speelde tegen Roemenië (4-0). Enkele introducees waren meegekomen om de sfeer te proeven en dat is goed ontvangen. Er werd natuurlijk gesproken over de plannen van enkele partijen (PvdA; D66 en Groen Links) om een nieuwe natuurwet te laten aannemen. Een onderdeel van deze wet is om de wildlijst te schrappen om zo de jacht op de zes soorten te verbieden. Vooral deze alinea uit de initiatief nota Mooi Nederland van maart 2013 doet de jagers onrecht:

“Jacht is geen sport, maar een middel dat alleen indien nodig op een professionele wijze, wordt ingezet in het kader van schadebestrijding en duurzaam populatiebeheer. De wildlijst (lijst met vrij bejaagbare soorten) wordt afgeschaft.”

Iedereen had hier wel een mening over en in het algemeen is dit niet positief ontvangen. “Plezierjacht” is een term die alleen toepasbaar is in de nautische wereld. Met plezier jagen is wat anders. Jagers, in het algemeen, zijn al decennia bezig met schadebestrijding en duurzaam populatiebeer. De vijf bejaagbare soorten, de patrijs mocht al niet, zijn helemaal niet in te delen bij de bedreigde diersoorten en dat komt o.a. door het duurzaam beheer. Tellen, een faunaplan op stellen en bepalen wat er mag en kan worden geoogst, wat is er mis mee? Hopelijk worden de krachten in jagend Nederland gebundeld en zal duidelijk worden dat jacht in meerderheid door de Nederlandse bevolking wordt geaccepteerd. Verder werd er nog een verloting gehouden en smaakten de hapjes en drankjes weer uitstekend. Al met al een enerverende avond die rond 23:00 uur een einde kreeg.

 

26 februari 2013
Zo’n 34 leden hebben de tweede soosavond van 2013 bezocht. Niet al te veel maar het kwam eigenlijk wel goed uit. Henny en Henk konden niet aanwezig zijn zodat de bezetting van de bar bestond uit Sjoerd en Sabine. Ondanks dat ook Willem er niet was, die helpt ook altijd voor en achter de bar, konden ze de bestellingen en het rondbrengen van de hapjes wel aan. Liever zien we het wat drukker maar ja, niet iedereen kan altijd en het is geen verplichting. Als speciale gaste konden we Ellen Mookhoek verwelkomen. Zij was op uitnodiging van Reinier gekomen om met de leden van Graaf Floris van gedachten te wisselen. Er werd nog een verloting gehouden met als prijs de Rien Poortvliet kalender 2013. Gelukkige winnaar was Jitze. Sjoerd werd later op de avond nog weggeroepen vanwege een gewond damhert aan de Zeeweg maar alles is toch weer op tijd opgeruimd. Al met al ouderwets gezellig en op naar de volgende soosavond.

 

Soosimpressie 29 januari 2013
De eerste sociëteit avond van 2013, na een zeer geslaagde en druk bezochte Nieuwjaars receptie werd door ongeveer 40 personen bezocht. De leden van Alpe d'HuZes Veerkracht hebben een bus op een strategische plek kunnen plaatsen en op deze wijze weer wat pecunia opgehaald voor het goede doel
(€ 121,-). In zijn praatje heeft onze voorzitter de bezoekers van de nieuwjaarsreceptie, namens Alpe d'HuZes Veerkracht, bedankt. Een gezellige avond met toch een triest maar respectvol moment. Piet Lageweg, al heel lang lid van onze sociëteit ondanks dat hij niet kon komen, Epse is niet naast de deur, werd met een minuut stilte herdacht. Een aantal leden van Graaf Floris V en van ’t Panneland zijn naar Zwartewaal geweest alwaar Piet is begraven. Het blazen in de kerk en bij het graf, nummers die Piet graag wilde laten horen, heeft veel indruk gemaakt. Maar, een cliché, het leven gaat verder. We hebben een aantal introducees kunnen begroeten die even de sfeer kwamen proeven. Onze voorzitter Sjoerd, die altijd de inkopen doet, heeft trouw bonnetjes gespaard en de betreffende firma heeft ons eens beloond met een vliegkoffer. Naar oud gebruik werd deze op de avond verloot. Dat 13 een ongeluksnummer zou zijn werd nu gelogenstraft, het was het winnende nummer en Chris Verkuyl was de gelukkige winnaar. De avond verliep verder zeer geanimeerd, de hapjes en drankjes gingen er goed in en we kijken al weer uit naar 26 februari.


25 September 2012
was alweer de 2e soosavond na de zomerstop. In augustus konden wij al Tjerk Schuurmans als aspirant sooslid begroeten. Dit keer had hij ook nog eens voor verse aanvoer gezorgd door een aantal junior jagers, pas geslaagd voor het jachtexamen en in de regio woonachtig, mee te nemen te weten: Daniël Mulder; Rogier Ofwegen; Jan Frans van Vessem. De categorie juniorjagers raakt op deze manier goed vertegenwoordigd. Helaas bereikte ons ook het bericht dat Tjeerd Rinsma is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Tjeerd heeft de soosleden nog de kunst van het lichtbakken bijgebracht en ervoor gezorgd dat wij ons konden certificeren op Nationaal Jachtschietcentrum “De Berkenhorst”. Er waren weer zo’n 50 soosleden op de soosavond. Toch een mooie opkomst voor zo’n avond met name als men weet dat er ook nog volop geprofiteerd kon worden van de avondtrek. Helaas moesten wij Chris Verkuijl missen. Hij was die middag geopereerd aan zijn knie. Diezelfde avond kregen wij nog het bericht door via zijn neef Jitse dat de operatie geslaagd was en dat de patiënt goed te spreken was. Op 30 oktober zal op de soosavond Pieter de Haan van Karoe een uitverkoop houden i.v.m. bedrijfsverplaatsting naar een nieuwe locatie. Op de soosavond in november zal Donald Buitendorp, schrijver van het boekje “samenleven met wilde zwijnen”, een inleiding houden. Verdere activiteiten o.a. : • nieuwjaarsreceptie gezamenlijk met de WBE Haarlemmermeer op zaterdag 5 januari 2013; • gezamenlijke kraaiendagen met de WBE in het voorjaar van 2013. • Seminar Reeënfiepen o.l.v. Jacob Konter van Jachthuis Leimuiden. De seminars van Klaus Demmel zijn inmiddels een groot succes in Europa. Ook heeft hij het bijzonder druk met de productie van zijn nieuwe films. Daarom heeft hij Jachthuis Leimuiden toestemming gegeven om deze seminars in Nederland en België te presenteren. Samen met Klaus Demmel heeft Jacob Konter een Nederlandse bewerking van dit seminar gemaakt. Dit duurt ca. 3,5 uur

 

28 augustus 2012
Het was weer gezellig deze eerste soosavond na de zomerstop. Vele vertrouwde gezichten en weer verhalen over de bokkenjacht, de jacht op varkens en natuurlijk op de ganzen en de eenden. Ook de hapjes en de drankjes liet men zich goed smaken. We vierden de verjaardag van Hans Sickmann, onze erevoorzitter, die hartelijk werd toegezongen maar ook werd stil gestaan bij het overlijden van ons gewaardeerde sooslid Egbert Zijlstra. Zo gaan die dingen soms, erg dubbel. Het bestuur denkt nog even na over te organiseren activiteiten. Het niet door kunnen gaan van de duivendag met barbecue is wel een gemis. U hoort daar zo spoedig mogelijk over. De eerstvolgende soosavond is op 25 september en we hopen weer op een grote opkomst.

 


24 april 2012
Het was gezellig druk op deze heel gewone bijeenkomst. Met een daverend applaus hebben we Piet Suurd weer in ons midden mogen verwelkomen met de opmerking dat hij het niet meer zo spannend moet maken voor de overige leden! Het was een leuke mix van oudgedienden, jongelingen, aankomende leden en gasten. Die laatsten kwamen voornamelijk uit de regio Utrecht waar ze ook een sociëteit willen opzetten. Onder het motto: beter goed overgenomen dan slecht verzonnen zijn ze de kunst komen afkijken. Daarbij vielen ze in de smakelijke prijzen. Naast de gebruikelijke hapjes en “sapjes” had Karel S. net ganzenborst gerookt. Echt net dus want ze waren nog warm. Samen met de, door ondergetekende, uit Oostenrijk meegenomen grote “Sus Scrofa” salami hebben we een paar rondgangen gemaakt, en meer gesneden, en rondgangen gemaakt en meer gesneden… “Allez” u begrijpt het. De boel ging heel erg schoon op. Over Gans gesproken. Onze voorzitter Sjoerd deelde mee dat er ook in het NOJG blad aandacht was voor de gedoneerde Haarlemmermeerganzen aan de voedselbank. Naar verluid is een andere WBE ook begonnen met doneren. Het gaat goed met dit sympathieke project. Daarnaast nog wat sociëteitmededelingen over het jaarlijkse vissen (gaan we door?) en het schieten in juni in de Betuwe om de grote Coupe Graaf Floris! De avond liep keurig op tijd ten einde zodat ook onze gewaardeerde bedieningsploeg op tijd er een eind aan kon breien. Was getekend, Roy W.

 

27 maart 2012
Het was met ongeveer 40 leden een gezellige opkomst. Er was goed nieuws te melden over Piet Suurd, niet alleen de secretaris van de WBE Haarlemmermeer maar ook een gewaardeerd lid van onze sociëteit. Op 29 maart wordt Piet ontslagen uit het ziekenhuis en mag hij naar huis. We hebben Willeke Verhoef kunnen verwelkomen, zij is bezig met de jachtcursus en kwam de sfeer proeven. Volgende maand doet ze het theorie examen van de jachtcursus. Willeke, veel succes. Ook aanwezig was Pieter van KAROE uit Rozenburg. Pieter had wat uit zijn assortiment meegebracht en zo het een en ander kunnen verkopen. Hij was ook zo vriendelijk om wat prijsjes voor de verloting ter beschikking te stellen. Een drietal speldjes voor op de hoed, vliegende eenden, vliegende fazant en een vos. Ook een paar sokken en een patronengordel zijn door hem geschonken. Sabina heeft naarstig lootjes gemaakt en zo konden de aanwezigen hun geluk beproeven. Grappig was dat Willeke, die bekende graag de patronengordel te willen winnen, dat ook deed en het was absoluut géén doorgestoken kaart. Het was weer heel gezellig en we kijken al weer uit naar de soos avond van april. Rob Waage

 

28 februari 2012
Even voor achten was de parkeerplaats al flink gevuld en moesten er al ruim dertig handen geschud worden. Het was een drukke avond met een aantal introducees en de heer en mevrouw Beumer van Voedselbanken Nederland. De voorzitter begon met de mededeling dat WBE-secretaris Piet Suurd in het ziekenhuis ligt met een aneurysmaruptuur. Er is een kaart rondgegaan waarop iedereen zijn of haar medeleven betuigde. Hans beumer deed een vervolgens een korte oproep om geschoten ganzen af te leveren bij Reinier van Elderen ten gunste van de voedselbank. De afgelopen tijd zijn er 24 ganzen ingeleverd, die vervolgens zijn schoongemaakt door Peter en Marcel. Alledrie werden even bedankt voor de gedane moeite. John van Capelle had drie ganzen, volgens de heer Beumer helaas buiten de voedselbank om, in de rookoven gestopt, opdat we niet vergeten dat gans af en toe gewoon heel erg lekker kan zijn. Bovenal was het gewoon een gezellige avond, met een drankje en een hapje en zelfs wat gezang achter/aan de bar. Tegen het eind van de avond, kreeg ik opeens twee flinke handen om mijn schouders van de penningmeester, waarop ik even bij mezelf te rade ging of ik de contributie toch was vergeten te betalen. Niets bleek minder waar, hij had alleen maar het verzoek om even wat woorden in een leesbare volgorde te zetten, om de afgelopen soos-avond te beschrijven. Mocht u dus volgende keer de penningmeester in uw nek hebben, dan wil hij waarschijnlijk alleen maar een woordje met u wisselen. Groet, Martijn de Jong.

 

31 januari 2012
eerste soosavond van 2012
Gezellig druk was het op de eerste soosavond van 2012. Toevallig op de dag dat het jachtseizoen 2011/2012 is afgelopen, althans voor de eenden, fazanten en hazen. Er waren veel introducees en mensen die even kwamen snuffelen of het lidmaatschap van de soos iets voor hen was. Kennelijk het gevolg van de zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie die in samenwerking met de WBE Haarlemmermeer is gehouden. Er werd een beetje handel gedreven in handgemaakte jachtmessen en gezellig een beetje nagepraat over het afgelopen jachtseizoen. Voor de komende tijd gaan we nog wat activiteiten plannen en één daarvan zou wel eens een cursus ganzen bejagen kunnen zijn. Een beetje gestoeld op de activiteit die is gehouden t.a.v. het bejagen van de vos. Ruim twintig soosleden zijn inmiddels in het bezit van het certificaat “Vossenbeheer de klok rond”. Voor het bejagen van de gans wordt er een dergelijk initiatief ontplooid. In de komende nieuwsbrieven houden wij u hiervan op de hoogte. Over het forelvissen moeten we ernstig gaan nadenken. De animo neemt helaas een beetje af en aangezien de kosten gelijk blijven moeten we, als we er mee doorgaan, een financiële bijdrage van de deelnemers overwegen. Ook het schrijven van “soosimpressies” wordt weer ter hand genomen. In 2011 is dit een beetje in de benen gezakt en dat is jammer. Om de website een beetje levendig te houden zullen we met elkaar voor copy moeten zorgen. Dus, heeft u nog een jacht/natuur gerelateerde belevenis die u wilt delen, schroom niet, schrijf het op en stuur het naar onze webmaster Sjoerd Bakker of naar één van de bestuursleden, Sjoerd Joustra of Rob Waage. Ook foto’s, liefst met een klein verhaaltje erbij, zijn van harte welkom. Sterke verhalen, recepten, we kunnen het allemaal plaatsen. Al met al een geslaagde soosavond en hopelijk blijft de animo op dit niveau, gezellig druk en nuttig omdat we van elkaars ervaringen kunnen leren.
Rob Waage

 

23 mei 2011

Een tijd terug ben ik gevraagd om eens een artikel te schrijven voor de Nederlandse Jager, naar aanleiding van eerdere verhalen die ik heb geschreven over mijn jachtbelevingen.
Ze zochten nog iemand die een stuk wilde schrijven over het verjagen van meeuwen en duiven met behulp van roofvogels.
Niet gespeend door enige kennis op dat gebied, ben ik op zoek gegaan en heb weer een mooie verrijking gevonden voor mijn oh zo prille jongjagersbestaan.
Wat zijn er toch een hoop facetten binnen de jacht de ontdekken. Prachtig!

Met vriendelijke groet,
Martijn de Jong.


Artikel Nederlandse Jager 10/2011

 

20 mei 2011

Graaf Floris V

Het was Floris V naar wie deze soos zou worden vernoemd.
Als tweejarig knaapje was hij al beroemd.

Al jong zou hij huwen, slechts vijftien jaren oud,
met Beatrijs van Vlaanderen. Dat zij ook zo jong was, liet hem koud.

Hij was graaf van Holland en Zeeland.
Floris, een nazaat van een adellijke familie, werd bekend bij de boeren in het land.

Zij bedachten voor hem een bijnaam "der Keerlen God" dat gaf hem veel flair.
Het betekende: "God van de boeren", hij was dan ook populair.

Hij liet zich "heer van Friesland" noemen. West-Friesland wel te verstaan
en gaf tolprivilege aan een stad die als Amsterdam verder zou gaan.

De bouw van het Muiderslot was ook van zijn hand.
En van vele grote dingen die hij bouwde in dit land.

Zijn macht wilde hij vergroten door opstanden neer te slaan.
Op de leeftijd van 42 jaar werd hij getroffen door het zwaard en zou zijn leven niet verder gaan.

Willem Gieles (jarenlang trouw lid van Graaf Floris V).

 

25 mei 2010

Trofeenavond
De laatste soosavond dit seizoen stond in het teken van de trofeeen. Voordat hier ruime aandacht aan werd gegeven, nam voorzitter Joustra het woord. Hij dankte gastvrouw en gastheer R v E voor de gastvrijheid die Graaf Floris V nu al weer 3 jaar geniet in de fraai ingerichte boerenschuur. Iets moois en iets lekkers inclusief applaus van de 45 aanwezige leden vielen hen ten deel. Ook de bardames Hennie en Sabine werden in het zonnetje gezet. Uitgebreid werd het forelvissen van 17 mei gememoreerd. Willem vd A kwam als beste visser voor de dag (23 van de 84 gevangen forellen) en liet daarmee Ted en Paul op grote afstand achter zich. Tijd voor de trofeeen: niet alleen de trofee moest goed zijn... ook het verhaal daarbij! Chris Verkuyl deed gloedvol verslag van een vossenjacht waarbij uiteindelijk 5 vossen en Kees D gestrekt gingen. Paul G kon niet achter blijven met een zeilvis van wel 88 pond (of was het ons?) in de brandende zon van Mexico. Rob M maakte ons deelgenoot van zijn strategisch plan A, B, C en D om een varken van 115 pond binnen te slepen (Bladakker te Ugchelen/Hoenderloo). Luc S vertelde van een jacht in Kaiserslautern waarbij hem de les werd 'gelezen' door zijn 15 jarige zoon Robin. Deze zag een spitser en adviseerde zijn vader om te schieten. Ook bij het binnen halen van het stuk wild bleek Robin over goede zintuigen te beschikken. De jury, bestaande uit Leonore en Lena vonden de trofee en het verhaal van Luc S het mooiste van allemaal. "Vader en zoon" hebben de toekomst! Het bleef nog lang gezellig op deze laatste soosavond van het seizoen. Willem ging rond voor een knobbel en maakte Kees vd A blij met een rookoventje (sponsor Paul G). Voor de foto's van de soosavond wordt verwezen naar het foto-album 2010.
Sjoerd B

27 april 2010

Het was weer gezellig druk op de soosavond van april. Deze avond kon men zich opgeven voor het forelvissen op 16 mei in de Berenkuil. . Er werd daarnaast gezellig gekletst onder het genot van een drankje en een hapje. Een speciaal hapje, wederom verzorgd door Martijn d J, gerookte duivenborst met daarbij twee heerlijke sauzen. Een delicatesse! De dag na deze soosavond moet Martijn jachtexamen doen en we hopen en verwachten dat dit met succes bekroond zal worden. Heel fijn is dat Sabina va N de bar komt versterken zodat Henk wat meer tijd heeft om met de overige soosleden een praatje te maken. Sabina, van harte welkom en we hopen dat je lang en met plezier de bar mede mag runnen. De eindtijd, zoals gevraagd in de laatste nieuwsbrief, werd keurig aangehouden zodat onze “verzorgers” de bar op tijd aan kant hadden en ook op een prettige tijd huiswaarts konden gaan.

 

30 maart 2010 Martijn d J

Soosimpressie 31 maart 2010 door Martijn de Jong Vlak na Peter Baars draaide ik de parkeerplaats van Hoeve Voorzorg op, die dankzij de nieuwe zomertijd nog helemaal in het licht gehuld was. Het was nog voor achten, en de parkeerplaats was nu al goed gevuld en zo ook de soosruimte. Ondanks dat er niet een speciaal programma was, leek het erop of iedereen de officieuze aanvang van de lente kwam vieren. Een, vanwege aanstaand vaderschap, gezond gespannen Rob Schmitz accentueerde voor mij in ieder geval het lentekarakter van de bijeenkomst. Ik hoorde verhalen over dappere jonge hazen, woekerende bramen en uitlopende toppen. Gerard van Pommeren doneerde een mooie Franse jachthoorn ter decoratie aan de soosruimte, waar Willem van der Aar ook nog een paar ijle tonen uit kon krijgen. Na een korte rondzwerving langs alle muren van de soos heeft de hoorn een plek gevonden achter de bar. Moge het een hoorn des overvloeds worden. Inmiddels begon het echt goed vol te raken, en met ruim veertig aanwezigen werd er straf op los geknobbeld om de laatste paar prijzen die nog over waren van de jubileumloterij. Ikzelf mocht dankzij een 21 en een 5 ook een prijs uitzoeken, en zoals gehoopt was er nog een boekje van Joop Poutsma over reeën overgebleven. Als een welkome aanvulling op de jachtcursus ligt voor mij de nodige waarheid nog in de boeken, dus ik was blij dat degene die als eerst mochten kiezen, de flessen wijn kozen. Wat later op de avond kwam ik aan tafel bij de familie Vink, die geïntroduceerd waren door de heer Sickman. Corine Vink vertelde vol vuur en passie over haar tijd in Engeland en over haar ervaringen als jager en jagersdochter waarbij ze overliep van glunderen. Ondanks dat ik al die ervaring niet heb en me eerst nog maar eens moet focussen op de aankomende examens, snapte ik wat ze bedoelde: Als je dan toch met iets besmettelijks onder de leden moet hebben, dan kan het maar beter het jachtvirus zijn. Heren, en in het bijzonder alle aanwezige dames, ik heb weer gelachen en genoten van de verhalen, uw enthousiasme en geduld, het gaf allemaal wat extra kleur aan mijn verjaardag. Martijn de Jong.

23 februari 2010
Rob W

Ondanks dat Sven Kramer deze avond de tien kilometer zou rijden in Vancouver om z´n tweede gouden medaille op te halen was het gezellig druk. Reinier, gastheer als hij is, had wel gezorgd voor een TV zodat de aanwezigen niet verstoken hoefde te blijven van de `gouden` rit. Deze avond was Erik van Til gekomen met een presentatie ``Digitaal Jagen``. Na een korte inleiding, waarin Erik benadrukte dat ook met de camera gejaagd kan worden en dat ook nog eens daar waar het met het geweer niet mag kregen we prachtige opnamen te zien van allerlei vogels, konijnen, hazen en reeën. De meeste aanwezigen wisten te ontdekken welke soorten er getoond werden, een kleine test van de natuurkennis van de aanwezigen. Na deze show werden nog foto´s getoond van de reeënbronst die Erik gebruikte om een dilemma aan de orde te stellen. Hij was, met de camera, op jacht naar een specifieke bok. Eindelijk gevonden bleek dat er ook jagers het plan hadden opgevat deze bok te bemachtigen wat bij Erik het gevoel opriep `maar dit is mijn bok´. Erik, zelf ook jager met geweer, bedacht op dat moment, ik snap de jagers wel maar nu wil ik deze bok voor me zelf. Zijn dilemma! De reacties uit de zaal bleven wat onderbelicht zodat er niet echt een gesprek op gang is gekomen. Ook was er continue geflits, geen bliksem maar Roy die, op verzoek van onze webmaster, foto’s van de leden maakte. Als u eens een sterk verhaal wilt schrijven, of een soosimpressie, dan komt zo’n foto bij het artikel te staan. Misschien gaan we ook wel, op de ledenpagina van onze website, een fotoboek van alle leden opnemen, weten we altijd welke naam bij welk gezicht hoort. Zeker voor de nieuwe leden erg handig. En Sven? U weet her inmiddels, te kort door de bocht na een verkeerde aanwijzing. Dag goud! Jammer en aan het eind van een gezellige avond toch een teleurstelling.

 


26 januari 2010
Martijn d J

Ook op deze koude avond was het weer behaaglijk warm in de soosruimte. Nadat iedereen zijn rondje had gedaan, met eventueel verlate nieuwjaarswensen,
was er een woordje van de voorzitter over de twee gasten van vanavond. Ton Pols en Reinout de Jong van Jachtsociëteit Amersfoort komen kijken of er bij
Graaf Floris dingen gebeuren die zij voor de, nog jonge, sociëteit in Amersfoort kunnen gebruiken.
Ik herkende beide heren nog van mijn 'sterke verhaal' in de Wieringermeer, al waren de namen niet meer helemaal scherp voor de geest,
het blijven er toch veel om te onthouden.

Met de palingstand is ook meteen een agendapunt verloren gegaan. Mijn eerste gedachte was eigenlijk dat rode poon ook een heerlijk visje is om te roken.
Een lekker vette vis, weinig graten, en.... niet bedreigd.
Na nog een kort rondje loop ik aan op een tafel met onder andere Robert Sickman, en drie minuten later is er besloten dat we hopelijk met behulp van
een aantal andere leden gaan zorgen voor een wilddiner in de maand oktober of november. De avond vordert snel, en allerhande onderwerpen worden behandeld.
Van AWD tot brennikers, bladschot en interessante websites. Rond tien uur, komt Ted Dekker toch nog langs, en laat vol terechte trots zijn veluws varken zien
dat hij diezelfde avond nog geschoten heeft. Voor mij is het de eerste keer dat ik een varken van zo dichtbij zie en ondanks dat het nog maar een big schijnt te zijn,
ben ik redelijk onder de indruk van het toch vervaarlijk ogende beestje. Kompleet met stugge zwarte haren op de rug en een flinke kop is de aiibaarheidsfactor nagenoeg nul.
toegegeven, de 'open rits' en de schotwond helpen ook niet echt, maar zijn voor mij mateloos interessant.
Als de uurtjes al weer bijna klein beginnen te worden krijg ik nog even een korte opsomming van een aantal foute antwoorden op mijn aanstaande jachtexamen,
die echter wel bijzonder leuk zijn om naar te luisteren, helemaal omdat ze met een grote grijns verteld worden. Voor het mooie iets te laat stap ik in
de auto die -8 aangeeft op de thermometer. Over 5 uurtjes gaat de wekker weer en de wind fluit om de auto heen alsof zij zeggen wil:
" 's nachts een man, overdag ook een man."
Martijn de Jong

 

24 november 2009
rob waage secretaris Rob W

Op 24 november j.l. was het alweer de laatste soosavond van 2009. Om uiteenlopende redenen is er al enige jaren geen soos in december.
De soos was deze avond wel een beetje anders dan anders. Er waren een aantal gasten zoals Cees de Koning, voorzitter KNJV gewest Noord-Holland en
tevens vice voorzitter KNJV landelijk, Denise Abbas, de fractievoorzitster van D66 Haarlemmermeer die mee heeft geholpen de sociëteit de erepenning
met oorkonde van de gemeente Haarlemmermeer te doen krijgen. Helaas moest Arnoud Meijering, regioconsulent KNJV voor Zuid- en Noord-Holland
verstek laten gaan maar die komt nog wel een andere keer. Ook was de verslaggeefster van de Telegraaf weer aanwezig, nu niet met een culinaire missie
maar echt over het vijftigjarig jubileum van Graaf Floris V. De erevoorzitter Hans Sickmann en de huidige voorzitter Sjoerd Joustra werden
uitgebreid geïnterviewd. Enkele trouwe leden moesten helaas deze avond missen. De ochtend na de soos moesten ze om 05:45 uur vertrekken richting Polen.
Natuurlijk kun je het dan de avond daarvoor niet al te laat maken want de heen- en terugreis moet wel veilig gebeuren.
We zijn benieuwd naar de belevenissen. Ook deze avond was er weer van alles te snaaien, zoals vanouds prima verzorgd door Hennie, Anneke en Sjoerd.
Onder het genot van een drankje en (soms) een goede sigaar ging de avond geanimeerd naar een uur of twaalf.
Of we in december nog een activiteit als een Kerstborrrel hebben of in januari een Nieuwjaarsborrel is nog niet geheel duidelijk,
maar mocht dit bekend zijn wordt u uiteraard weer per mail of brief geïnformeerd. Voor de komende maand in ieder geval waidmanns’heil,
de kerstdiners zullen weer veel wild te zien geven en daar kunnen we gelukkig ons steentje aan bijdragen.

Rob Waage

 

 

28 oktober 2009

 

26 mei 2009
Chris V

DE TROFEEENSHOW EN HET PENIS(BOTJE) VAN DE REKEL

Ik kreeg het verzoek om een impressie te geven van de trofeeënavond, waar ik graag aan wil voldoen.

Allereerst wil ik de uitstekende locatie noemen waar we tegenwoordig onze soosavonden mogen houden, na de Schuilkelder van de familie Kraakman in Haarlem, hebben we onderkomen gevonden in de Vluchthaven in Lijnden en het dorpshuis in de Cruquius. Deze laatste twee locaties hadden niet echt mijn voorkeur en we mogen R en A dan ook zeer dankbaar zijn voor dit prachtige onderkomen.

Velen zijn voor de soos uit naar de eendenkooi in Vijfhuizen geweest, naar ik begreep in twee groepen, men had het zeer mooi en leerzaam gevonden.

We waren deze avond met 45 mannen en 5 dames, dus een hoge opkomst.

De voorzitter memoreerde de ziekenhuisopnames van Hennie van Iperen en van Tom W. Twee grote kaarten had de voorzitter gekocht en ons verzocht de kaarten te tekenen zodat deze naar de genoemde patiënten konden worden verzonden. Wij leven erg met ze mee en wensen hen een voorspoedig herstel toe.

Vanwege de ziekenhuisopname van Hennie bestond de crew achter de bar uit Anneke, Henk en Sjoerd J. en het mag wel eens gezegd worden, hulde aan deze mensen, die ons steeds van een hapje en een drankje voorzien.

Deze avond, werden door enkele leden volop loten verkocht, Graaf Floris de V bestaat 50 jaar, men wil graag 750 loten aan de man/vrouw brengen en tijdens de 50 jarige jubileumbijeenkomst op 3 oktober zal de trekking plaats vinden. Wees er dus snel bij als je nog kans wilt maken op de prachtige prijzen, die ze nu al in huis hebben, ook deze avond was men nog druk aan het lobbyen om nog meer prijzen voor de verloting binnen te halen.

Het was deze avond trofeeënavond en ik vond het dan ook jammer dat er zo weinig leden waren die hier aan mee deden. Ik hoop dat er volgend jaar meer leden zullen zijn, die een trofee of een foto of iets anders kunnen laten zien, met hun verhaal daarbij.

Vanavond mocht ik de spits afbijten en vertelde over mijn afschot van een hert in Polen en de drie varkens die ik daarna schoot, geen doublet, maar een trioblet (weet niet of dat een juist woord is, wie weet de juiste benaming, triolet, ??).

Lena v B vertelde een luguber verhaal over penisbotjes van een rekel en wat men daar mee kan doen. Ze had er ook een paar bij zich en misschien zien we Lena wel een keer met een gouden penisbotje op haar revers, misschien is het ook nog iets voor de verloting, Lena !!!

Paul G had een trofeeënbokje meegenomen, welke hij 20 jaar geleden in de duinen had geschoten en vertelde een mooi verhaal, met een biddende dochter naast hem, terwijl hij het bokje neerlegde, zo zie je maar bidden kan helpen. Sjoerd B vertelde dat hij al 7 weken niet meer rookt, foto's had laten maken in het ziekenhuis en dat daarop te zien was dat er een hagelkorrel zat, met dank aan Robbert S, waar hij een duif van had gekregen en waarschijnlijk vlees met hagelkorrel had doorgeslikt.

Na wijs beraad van de daarvoor aangestelde jurydames ging de "prijs"naar Lena.

Het was al met al een zeer gezellige avond en te laat keerden we huiswaarts. Dit was tevens de laatste soosavond voor dit seizoen en ik denk dat het kleiduivenschieten en de duivendag de eerstvolgende activiteiten zullen zijn.

Allen een mooie zomer toegewenst en mocht men op vakantie gaan, een hele goede vakantie toegewenst en tot ziens.

Groeten  Chris V.

 

28 april 2009
Hans v E

Sjoerd B vroeg mij of ik wat wilde schrijven over de soos-avond.Het was weer een gezellige avond als van ouds,er waren veel leden en was ook een nieuw lid bij gekomen.Ik heb een tijd met hem gesproken. Hij vertelde dat hij bakker is in Haarlem en dat hij door Maarten G was gevraagd om naar deze avond te komen. Er werd ook door Sjoerd J aandacht besteed aan het 50 jaar bestaan van de soos. En wat mij het meeste aanspreekt van deze avonden is de gastvrijheid bij Anneke en Reinier in de jachthut en ook de de verzorging door Henny en Henk. Ik zelf was op een jacht in de Flevo Polder en ontmoette daar zowel Wim vd P als Hans S en dezen vroegen aan mij of ik een keer zin had om naar een soos-avond te komen. Dat heb ik gedaan, vond het erg gezellig en ben toen lid geworden. Dat is nu 9 jaar geleden.

 

31 maart 2009
Theo W

Tijdens de soosavond van 24 februari werd ik gevraagd om wat te schrijven voor deze rubriek. Veel te kort dag en dat komt me nu niet uit zeg ik hem. Heel slim vraagt hij me nu een paar dagen voordat de soosavond van 31 maart en dus ik kan geen kant meer op. Het belooft een avond te worden met nog meer rook dan andere avonden, nl. de palingrokerij van ene Peter A. uit V. De partners zijn ook uitgenodigd. Hoezo, omdat er gerookt wordt? Dat was wel te zien, volgens mij waren er maar drie of vier die hun eega mee genomen hadden. Ik was gelukkig vroeg: dan hoef je niet iedereen een hand te geven maar krijgt ze. Dat vind ik ook niet erg, maar die namen van iedereen zo’n avond, dat wordt steeds erger. Hallo, hoe is het ermee of hai, hoe gaat het?? Of ja jij ook. Misschien zijn er meer soosleden die hier last van hebben. Dan heb ik misschien de oplossing, ergens langs de wand een fotocollage van alle leden met hun naam eronder en hoelang ze al lid zijn. Of een badge opdoen als je binnenkomt en die dan onder die foto hangen als je weer weg gaat.

Het is zo leuk om als echte Haarlemmermeerder (geboren en getogen in Hoofddorp en na 23 jaar nu al weer 32 jaar in Abbenes) al die bekenden te zien en te spreken. Kortom het was weer een gezellige avond. Ik had geen paling besteld voor m’n eigen bestwil (moet wat afvallen enz.)

Maar naar mate de avond vorderde en de palinglucht op mijn zwakke momenten ging inwerken vroeg ik langs mijn neus weg of alle paling al verkocht was. Gelukkig er was nog een pondje. Lena denkt dat je de paling dan voor de helft van de prijs hebt als je laat koopt!!

Na een gezellige avond, rijdend met een pond paling richting Abbenes kwam ik toevallig vriend/jager en levensgenieter Jaap Rensen tegen in ons mooie dorp. Hij was de honden aan het uitlaten. Als goed dorpsgenoot stop je dan en aangezien je niemand in Abbenes een groter plezier kan doen op dat tijstip, dan laat je Jaap dat pondje paling even schoonmaken en dan drink je samen een glaasje witte wijn op de mooie dingen van het leven tot een uur of één en Jaap maar vragen waar die paling vandaan komt op dit late uur. De volgende ochtend om 5 uur proef je de paling en de wijn nog maar dan is de herinnering mooier dan de smaak. Kortom het was weer een geweldige soosavond en ik vind de bediening inclusief hapjes iedere keer beter worden. Ook als fanatieke drijver, hondenman en jachthoornblazer vertoef ik weer veel op mijn eigen jacht deze zomer om te genieten van de natuur!

Ik hoop jullie allen weer te zien en bij naam te kunnen noemen op dinsdag 23 april.
Mvg Theo Winnubst

 

24 februari 2009
Niek M

Gebeurtenissen en sfeer tijdens de soosavond
 
Bij binnenkomst viel mij weer op hoe gezellig het er weer uitzag.
Sjoerd J opende de avond met vermelding en de introductie van een 4-tal kandidaatleden t.w Joop B, Arnold M, Kees v/d A en Roderick B.
Erg leuk dat allen toch contact zoeken met de soos en de jacht om zo meer van te genieten.
Het duurt zeker een tijdje voordat je ied ereen kent maar dan voel je je hier beslist thuis.
Sjoerd meld de over de heupoperatie van Joop P, Dennis N was er weer na een herniaoperatie en
we hebben allemaal de kaart getekend voor Jan B.
Toen kwam de mededeling dat ons sooslid Will van S was overleden na een herseninf arct.
Ik heb de afgelopen 3 jaar elke maand in het seizoen met Wil naar Duitsland geweest waar we steeds op
drijfjacht gingen. Will heeft daar in december 2008 nog een hinde geschoten en in november jl. nog een reegeit.
Wil kon net als ik erg genieten van deze dagen zonder vaak tot schot te komen.
Ik zal hem erg missen met zijn humor en zijn streken.
De avond was verder gezellig en ik heb velen gesproken over het ganzen jagen  en de verschillende
manieren om de vossen kort te houden.
Misschien kunnen we weer eens een kraaiendag houden of zo want dat is nuttig en ook weer leuk met elkaar.
Ik verheug me op 31 maart ‘de palingavond ’ en wens iedereen weidmann sheil en lekker vaak wild eten!!!!!
 
Groet Niek M

27 januari 2009
Rob W
Zo’n dertig soosleden, waarvan enkelen met hun partner, gaven acte de présence op de eerste soosavond van 2009.
Zoals gewoonlijk was het weer een gezellige avond.
Dit jaar staat in het teken van het vijftigjarig bestaan van “onze” sociëteit Graaf Floris V.
Gevraagd naar ideeën om dit jaar wat extra activiteiten te organiseren kwamen er wat suggesties binnen.
T.z.t. zult u daarover worden geïnformeerd.
Er zal een feestcommissie worden gevormd om de jubileumactiviteiten mee te helpen organiseren.
Spontaan hebben Arjan D en Willen vd A zich aangemeld om te helpen.
Mochten er nog ideeën opborrelen, schroom niet en mail, schrijf of bel met het bestuur.
Samen gaan we proberen er een gedenkwaardig jaar van te maken.
Ervaringen werden uitgewisseld en de laatste afspraken zijn gemaakt.
Zaterdag 31 januari is het weer gedaan met de jacht op de eenden en de fazantenhaan.
Wat rest zijn de duiven, ook mooi!
Er zullen vast ook wel weer wat sterke verhalen zijn uitgewisseld.
Ook die kun je opschrijven en doorspelen aan onze webmaster Sjoerd B die ze dan, ter lering ende vermaak, op de site zal plaatsen.
Zoals gebruikelijk kon ook de contributie voor 2009 weer worden voldaan en de meesten hebben hun bijdrage al weer overhandigd.
Ik hoop u allen weer te treffen op de soosavond van februari.

Rob W

25 november 2008

Ted D
Hier een korte impressie van de soosavond op het bekende adres op de IJweg.
Wat gelijk opviel was dat de hele soos opnieuw aangekleed is en voorzien is geworden van diverse trofeeen welke beschikbaar zijn gesteld door verschillende leden. De hele wand vol met ree geweitjes, van knopbok tot schitterende zessers, werkelijk geweldig.Dat was dan ook de reden dat ik verschillende leden sprak die genietend langs de wanden alles bekeken en alles van het nodige vakkundig kommentaar gaven.
Ook de nodige jarigen van de afgelopen maand werden bezongen, en deze waren weer goed voor het bekende "rondje"
Ook iedere keer worden er weer nieuwe gezichten gezien, niet altijd nieuwe leden , maar ook mensen die niet altijd vrij kunnen maken op de dinsdagavond. Zodoende blijft het altijd een verrassing wie er aanwezig zullen zijn op een soosavond.
Na de roemruchte bitterballen, osseworst en verdere versnaperingen moest ik helaas (veel te vroeg) naar huis, want ook daar werd op mijn aanwezigheid gewacht.Al met al een (te) korte maar zeer gezellige soosavond midden in het jachtseisoen waar de jacht avonturen de ronde doen.

Ted D

 

28 oktober 2008
Dick B

Ruim 15 jaar kom ik nu geregeld op de Jagerssocieteit Graaf Floris V. Door bestuurlijke verplichtingen niet altijd in de gelegenheid, maar als het even kan probeer ik de sfeer even op te snuiven. Ik heb veel respect voor het enthousiasme waarmee het bestuur de zaken aanpakt. Ook de sfeer is de afgelopen tijd sterk verbeterd. Ik voel mij er thuis en heb leuke contacten met de bezoekers. Ik spreek over bezoekers en niet over leden: we zijn immers geen vereniging! Ik denk dan ook dat het democratisch gehalte kan winnen bij het creëren van een groter draagvlak en het raadplegen van de bezoekers! We moeten ons best doen om deze oudste Jagerssocieteit voort te laten bestaan. Meer aandacht aan de groep van jonge jagers (jonger dan 45 jaar) zou Graaf Floris V tot een speerpunt moeten maken in de komende tijd. Roep deze jonge jagers eens bij elkaar en je zult je verbazen……

Met een hartelijke groet,
Dick B (76 jr)

 

30 september 2008
Oscar E

Hierbij een wat verlaat verslagje van onze maandelijkse soosavond.
Verlaat door een weekje jacht in Duitsland met nog drie andere soosleden.
De soosavond van september was een goed bezochte ,maar liefst 36 aanwezigen.
De sfeer was zoals vanouds erg gezellig en onder het genot van een drankje werden er twee fraaie films getoond over het reewild.
Ik ben nog steeds blij dat ik enige jaren geleden ben geintroduceerd door mijn helaas veel te vroeg overleden goede vriend Jan Vork. Ondanks mijn drukke werkzaamheden probeer ik toch altijd tijd vrij te maken op de laatste dinsdag van de maand. Hoop jullie eind van de maand weer te treffen aan de IJweg ,op deze schitterende lokatie.
Groetjes Oscar.

26 augustus 2008
Rob W

Het was de eerste soosavond na de zomerstop een beetje dubbel.
Enerzijds het droevige bericht dat die morgen ons sooslid Jan Vork is overleden
en anderzijds het feit dat onze erevoorzitter Hans Sickmann de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt.
Het was de wens van Jan dat op hem een glas gedronken zou worden.
Hij heeft nog verzorgd dat de wijn die avond op de soos beschikbaar was.
Na een minuut stilte hebben we dus op Jan het glas geheven.
Later op de avond een glas gedronken op Hans en hem toegezongen.
Zoals al vermeld, een dubbel gevoel die avond.
Het cliché, het leven gaat door, is dan toch nog wel even moeilijk.
Overigens was het niet al te druk, nog veel leden op vakantie of op de eenden,
wie zal het zeggen.
Nu eerst op 27 september de jachthondenproef in
het Haarlemmermeerse Bos en op 30 september de volgende soosavond.
Er wordt dan een film vertoond “Samenleven met reeën”.
Ik hoop op een grote opkomst.

Rob W, secretaris

 

27 mei 2008
Giel van B

Het was een gezellige avond, voor mij de derde avond dat ik er was omdat ik pas sinds kort lid ben geworden en er niet altijd kan zijn vanwege mijn werkbij brandweer Schiphol.
In de avond kwamen een aantal onderwerpen aan bod die een aantal keer muzikaal werden ondersteund door het Graaf Floris V dweilorkest, waarvan de blaasmuziek geweldig klonk in de schuur. Een aantal mensen had trofeeën meegenomen van dit seizoen, welke allemaal werden geshowd met het verhaal achter de trofee. Er kwamen drie winnaars uit die werden gekozen door een vakkundige jury welke bestond uit de dames van achter de bar. Op nummer 1 met het winnende verhaal, Ted Dekker, met een reebokgewei van een moordenaar waarop hij 4dagen op heeft gezeten voor Ted hem te pakken had. Op nummer 2 Michiel J, met een gewei van zijn eerste bok, De dames vonden het knap dat Michiel de bok had geschoten ook al is hij pas een jaar in het bezit van een akte. Op nummer 3 Bob A, met twee geweistangen van een hert, die hij er zelf vanaf zag vallen op de Veluwe, tijdens het observeren van een groep herten.
Verder werd er na gesproken over de forellenvisdag die gehouden is op 9 mei, hieromtrent was nog wel wat spanning te voelen en werd er zelfs gesproken van stroperij omdat van de 150 forellen er 67 stuks gevangen zijn door het visduo Paul G en Ted D. Later op de avond werd er gedobbeld waarbij er geweiplankjes te winnen waren welke ter beschikking waren gesteld door Paul G. Het was de laatste soosavond voor de zomer en een ieder werd nog gewezen op de aankomende kleiduiven schietwedstrijd van 14 juni om de Graaf Floris V wisseltrofee. Ook werd er vooruitgeblikt naar de duivendag in augustus waar men nog over wordt geïnformeerd. Ik wens een ieder een fijne zomer en tot ziens.

Giel van B

29 april 2008
Peter B

Ik ben blij dat ik als lid ben toegelaten bij Floris V. Het is een mooi gebeuren, waar jong (te weinig) en oud bij elkaar komen om gezellig allerlei nieuws uit te wisselen, jachtonderwerpen bespreken, etc. Als jagers onderling, maar ook als vrienden onder elkaar.Daarbij komt ook nog dat we op dit moment een prachtige locatie hebben voor de soos bij de familie Van Elderen en dat de bediening altijd van grote klasse is.
Ik heb zelf vroeger veel langs de weg gezeten in de Haarlemmermeer voor de handel van organische meststoffen en het is prachtig mensen weer tegen te komen waar ik vroeger een kop koffie mee deed.

Informatief zijn de avonden zeker ook. Het slachten van wild en het klaarmaken ervan zijn meermaals de revue gepasseerd en het bekijken van foto’s van leden werken zeker ook sfeerverhogend.

Ik en inmiddels trouw lid en hoop dat nog lang te blijven!
Peter B

 

25 maart 2008
Lena v B
Het was een rokerige avond; binnen van de sigaren en buiten de paling,Maar wat was de paling lekker!! Er waren heren die geen paling namen,omdat ze te korpulent werden,die hebben veel gemist.Die avond ontmoette ik Leneke,een zusje van Anneke van Elderen,we hadden elkaar al lang niet gesproken.
Ook hoor je wat er in de jachtvelden te doen is,bv de teldag die afgelopen zaterdag is geweest. De drankjes en hapjes waren er in overvloed.Al met al een heel gezellige avond.
 
Zelf jaag ik niet,ga wel veel mee op jacht als drijver of picker-up.Ben in het bezit van labradors,die dat werk erg leuk vinden.
Op het ogenblik heb ik een nestje,daar geniet ik erg van,ook al is het veel werk en kan je geen dag weg.
 

groetjes Lena v B.

 

26 februari 2008
Edwin B
De laatste dinsdag van de maand: soos-avond. Het begint een plezierige gewenning te worden ondanks dat ik dit seizoen voor het eerst lid ben.
Ik ben al jaren op de hoogte van de soos (of jagerssociëteit zoals u wilt), maar was er nooit eerder 'aan toe gekomen' om lid te worden.

Het blijkt al snel dat deze avond weer gezellig druk wordt. Als ik binnen kom ruik ik de koffie en merk dat de kacheltjes (mede) zorgen voor een aangenaam klimaat. Op de stamtafel (of in ieder geval de grootste tafel) liggen een paar krantenknipsels waaruit blijkt dat ieder verhaal twee kanten heeft en dat het soms moeilijk is beide kanten onder de aandacht te krijgen (ging over de vangkooi). Maar ja, de waarheid is nu eenmaal vaak minder sensationeel dan het eerste ' nieuws'.
De avond wordt afgewisseld met een presentatie van foto's. Eerder is aan iedereen een oproep gedaan foto's in te sturen en deze avond werden ze getoond op een scherm (Sjoerd weer bedankt voor de apparatuur) en gaf een ieder een korte toelichting op zijn eigen foto's. Het was leuk om te zien op welke manier iedereen binding heeft met de jacht: jachthoornblazen, voorjagen, diverse tableaus, diverse jachten, vissen en veel gezelligheid.

Tussendoor was het weer erg leuk om met iedereen een babbeltje te maken. Voor mij was dát denk de reden om de avonden te gaan bezoeken.
De mogelijkheid om collega jagers ook buiten het jachtseizoen wat vaker te spreken en daardoor binding te houden met het jachtbedrijf.
Terecht wordt vaak gezegd dat goed faunabeheer alleen mogelijk is als je als jager regelmatig in je veld komt. Daarom is het ook belangrijk om te bedenken waar je in het veld op moet of wilt letten én is het belangrijk je waarnemingen te kunnen delen met anderen. Op de soos- avonden is daar alle gelegenheid voor.

Voorbereidingen voor een volgende activiteit, het palingroken, werden ook getroffen. Bij Rob kon worden opgegeven of je een pondje wil
(laten) roken op de volgende soos-avond op 25 maart. Getuige de verhalen van vorig jaar belooft de 'palingavond' een mooie avond te worden!

Edwin B

 

29 januari 2008
Peter A

Een gezellige en drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst was het zeker op 29 januari jl. De sfeer, de omgeving, de lekkere hapjes : alles was prima verzorgd. Veel bekende gezichten. Ik kom nu een jaar of 8 bij Graaf Floris V en heb het er goed naar mijn zin. Destijds ben ik meegekomen met Wim vd P. Ik werd in naam secretaris maar Wim regelde alles….. Ik hield mij bezig met het uitvoerende werk.

Jagen doe ik al jaren, evenals jachthoornblazen. Het jagen begon ooit toen ik werkte op landgoed Huis te Vogelenzang. Ik moest mee als drijver en loader en zo rolde ik in het jagerswereldje. Lange tijd heb ik gewerkt als muskusrattenbestrijder in Zuid Holland. Momenteel werk ik als toezichthouder. Ik ben een buitenmens (en dat zit in mijn bloed).

Mijn leukste herinneringen aan Graaf Floris V? De tijd dat we in de Kokstraat in Haarlem bij elkaar kwamen. Een oud gebouw met een lange historie en dat als museum was ingericht. Het had een goede sfeer, net als hier bij Reinier v E. Dat moet je koesteren. Ik hoop er nog jaren te komen. Binnenkort met palingroken.

27 november 2007
Bob A

 

Jee, alweer een maand voorbij. Ben snel uit mijn werk wat boodschappen gaan doen, even eten, de post doornemen en dan is het alweer 20.00 uur.
Ik stapte in de auto en reed over de Heemsteedse-dreef richting Dreefzicht, in een flits zag ik iets reflecteren in de verte alsof het de ogen van een konijn waren tijdens het lichtbakken.
Effe op de rem dacht ik en ja hoor even verder stonden een paar agenten met een lasergun.
Was ik toch bijna geschoten in plaats van dat konijn.
Het was rond half negen toen ik de schuur binnenstapte en mijn jas ophing. Onze gastvrouw stond al klaar om me binnen te laten, precies op tijd dacht ik en wij waren blij elkaar weer te zien.Het gordijn ging opzij en een wolk rook kwam mijn kant op, meteen dacht ik hoe zou het toch zijn als er niet meer gerookt mag worden, gelukkig zullen wij daar op deze locatie geen last van hebben. Ik ging even in de rondte om iedereen een hand te geven, een goede gewoonte op de soosavonden en het geeft ook meteen aan hoe de verbondenheid is met elkaar.

Het was gezellig druk en overal zaten groepjes met elkaar te praten. De laatste nieuwtjes (jagerslatijn) werden onder veel gelach aan de man gebracht. Een klein probleem werd ook even in een hoekje besproken en met een positief advies kon deze persoon dit hopelijk tot een goed einde brengen. Er werd een film gedraaid over het schoonmaken van kleinwild, de haas en de fazant kwamen aan bod. Reuze interessant zeker voor mensen zoals ik die misschien al jaren meelopen maar niet altijd precies weten waar het mes te zetten en het pezen van een fazant dat moet je ook maar weten.

De avond was goed gevuld met ongeveer 40 man, genoeg te knabbelen, kaas en worst, kortom weer prima verzorgd. Het was daarom goed dat de vaste caterploeg werd voorzien van een groen schort met  Graaf  Floris V  erop, welverdiend en ga zo door!
Het was weer een gezellige geslaagde avond waar mensen met dezelfde passie graag even bij elkaar zijn om het jachtige leven even kwijt te zijn, ondanks dat ze drijver of jager zijn.

Echt een avond waar niets moet. Heerlijk toch ?

Iedereen weer bedankt hiervoor,
Tot slot nog even een klein rijmpje, dat hier en bij mij wel van toepassing is.

Een jager die niet rookt of drinkt
en af en toe geen liedje zingt
en ook niet spreekt een woord Latijn,
kan nooit een goede jager zijn.

Allemaal de groeten en tot de volgende soosavond,  Bob A

 

30 oktober 2007
Gerard A

“heel erg vernieuwend: een leuke locatie, veel nieuwe mensen en een heel aparte avond. Ik heb veel oude bekenden gezien en gesproken. Het is prettig om mensen te ontmoeten buiten Hoofddorp e.o. om. Het is nu en goeie mix van mensen uit de regio. Mijn vrouw herinnert mij aan de maandelijkse Graaf Floris-avond en nu op deze plek zal ik het makkelijker in mijn geheugen griffen. Ik vond de locaties in het verleden niet allemaal even geschikt. Een peuterspeelzaal met t.l., een buurthuis met nogal wat oude troep. Er zat voor mij niet zoveel loop in. Maar nu in de schuur bij Reinier is het helemaal top. Ik ken niet iedereen, maar dat komt nog wel.

Ik jaag vanaf 1980 en heb een eigen jacht gehad op de Gouwzee (tot 1994) en het Larserbos in Flevoland. Daarna had ik 6 jaar een leuke jachttijd in een combinatie in de Wieringermeer. Dat waren op den duur eigenlijk gewapende wandelingen en vond ik het mooi om te stoppen. Het waren erg gezellige jaren. In mijn hart ben ik een grofwildjager en daar heb ik nu voor gekozen”.

Nog een anekdote uit de afgelopen 27 jaar? “Pakweg 2 jaar geleden was ik met Rob M op de Veluwe om wild te kijken. Het mooiste weer van de wereld hadden we totdat het enorm begon te sneeuwen. We hebben geen wild gezien maar wel de gezelligste dag van ons leven gehad. We hebben weet ik niet hoeveel mensen uit de sneeuw getrokken. Overal vielen de takken en bomen om ons heen, zo zwaar was de sneeuwstorm en de sneeuwval. Overal waren de wegen afgezet en strandden reizigers. Bij Hotel Van Der Valk hebben we een kamer kunnen bemachtigen voor een nacht. We kwamen in contact met een jonge dame waarvoor in het hotel helaas geen plaats meer was. Spontaan hebben we haar onze kamer aangeboden…. De sneeuw werd toen onverwacht minder en we hebben deze jonge dame (19 jaar, politieacademie) via allerlei binnenwegen, die Rob goed kende, veilig naar huis gesleept. Haar laatste woorden waren “mannen, bedankt”. Dat zal me altijd bijblijven. In de buurt van Amersfoort beland, was de sneeuw zo goed als verdwenen en kon ik in mijn eigen mandje bij Yvonne slapen. Een geweldige middag en avond was dit. Elke keer als ik bij Van Der Valk zit, bel ik even met Rob Metz en halen we onze herinneringen aan deze dag op”.


Gerard A

25 september 2007
Willem vd A

"Ik vond dit een hele leuke avond; ik vond de insteek om aspirant-leden te laten vertellen wat ze doen (jagen of hondenmensen) een goeie start van dit seizoen. Ook de bestaande leden hebben verteld waarom ze lid zijn van Graaf Floris en door wie ze zijn geintroduceerd. Een geslaagde avond op een hele leuke locatie. Een top-locatie. Ik ben er bezig om gordijnen te maken voor de winteravonden".

"ik heb - effe tellen hoor - in totaal 6 locaties van Graaf Floris meegemaakt. In de jaren vijftig gestart in Vogelenzang daarna naar de Schuilkerk van de familie Kraakman in Haarlem. Daar hebben we de langste tijd gezeten, elke laatste dinsdag van de maand. Een schitterende locatie omdat daar ook allerlei wapens werden ten toongesteld. We zijn nog even in de Grote Kerk aan de Leidse Vaart geweest, dat was een wat mindere locatie. Vervolgens gingen we naar de Vluchthaven in Lijnden, ook een mindere locatie voor de societeit. Daarna gingen we naar het dorpshuis in Cruquius. De oude locatie was echt oud. Het lekte als het regende; er stond 30 emmers om de ergste regen op te vangen. De nieuwe locatie in Cruquius is wat minder. Een zolder en er mag niet gerookt worden. En jagers roken nou eenmaal graag dikke sigaren.

"In Vogelenzang (begin jaren zestig) was ik een kleine jongen die meeging met mijn oom die jachtopzichter was bij Duin en Kruidberg. Daar zat ik onder tafel en dronk stiekum mijn eerste biertje. Bij de familie Kraakman aan de Kokstraat heb ik veel meegemaakt. Hans Sickman was daar voorzitter. Ik regelde in die tijd het vissen. Daar zijn we voor het eerst mee begonnen. De allereerste keer was er in de week voordat we gingen vissen veel wind geweest. Volgens de schipper konden we wel varen en vissen. We waren de pier nog niet voorbij of de hele club werd ziek. Rob Waage en ik waren de enige vissers die overeind bleven en we vingen makrelen. Om half elf waren we weer terug....... iedereen ziek en de schipper dronken van de genever. Rob en ik moesten de vissersboot in de haven afmeren.....Eenmaal aan wal knapten de andere soosleden snel op en we hebben er alsnog een gezellige dag van gemaakt".

"Er zijn veel anekdotes te vertellen over de soos, maar dat doe ik een andere keer".

was getekend: Willem vd A.

 


terug naar de homepage